• Gullbergsvass 1;17 IMG_0331

BREEAM In-Use Miljöcertifiering

KUND: PLATZER FASTIGHETER
ORT: GÖTEBORG

Bengt Dahlgren miljöcertifierar befintliga byggnader enligt BREEAM In-Use för Platzer fastigheter i Göteborg.

BREEAM In-Use är ett brittiskt certifieringssystem för befintliga byggnader där en byggnad bedöms utifrån områdena material, transport, avfall, vatten, hälsa, förorening, energi samt ekologi.

Bengt Dahlgren Göteborg AB har på uppdrag av Platzer fastigheter AB certifierat byggnaden Gullbergsvass 1:17, Tingstadsvassen 4:3, Gullbergsvass 5:10, Brämaregården 35:4, Krokslätt 34:13, Krokslätt 149:10, Skår 57:14 Hus A-G,  Stigberget 34:12, Lorensberg 62:1 och Lindholmen 30:2 i Göteborg enligt BREEAM In-Use.

Gullbergsvass 1:17 ligger centralt i området Lilla bommen, Göteborg, och Länsförsäkringar är hyresgäster. Byggnaden uppfördes 1992 och har en total yta på ca 5 565 m2. 2011 gjordes en renovering av ventilations- och kylsystemet vilket förbättrade luftkvaliteten och den termiska komforten rejält i byggnaden.

Tingstadsvassen 4:3 ligger på backaplan och uppfördes år 1940. Byggnaden har en total yta på 3680 m2 och innehåller både kontor, butik och restaurang.

Efter en utredning om vilket miljöcertifieringssystem som var mest lämpligt för byggnaden valde Platzer BREEAM In-Use utifrån en ekonomisk och miljömässig synvinkel. Fastigheten Gullbergsvass 1:17 certifierades med betyg Good, där de indikatorer man uppnådde högst betyg var avfall, hälsa samt transport. Vid förra omcertiferingen av fastigheten Tingstadsvassen 4:3 höjdes betyget från Good till  Very Good, som en följd av ständigt förbättringsarbete.

Vid miljöcertifiering av befintliga byggnader är det viktigt att fastighetsägaren har en tydlig underhållspolicy och en inarbetad underhållsplan för att kontinuerligt se till att underhålla och förbättra byggnadens prestanda. Uppföljning och återcertifiering sker minst en gång per år till BRE i Storbritannien, och då finns möjlighet att kontinuerligt rapportera om förbättring av byggnadens miljöprestanda. Om något har förbättrats finns möjlighet att uppnå ett högre betyg.

 

 

instagram

  • Energi & Miljö