• breeam

Eklandia BREEAM certifiering

KUND: EKLANDIA FASTIGHETS AB
ORT: GÖTEBORG
HYRESGÄST: TOYOTA 

Eklandia Fastighets AB har byggt en bilvårdsanläggning, bestående av försäljnings- och verkstadsutrymmen i Bäckebol på Hisingen. Hyresgäst är Toyota, som har en mycket starkt uttalad miljöpolicy i sin affärsplan (se t.ex. Prius, som ju är en föregångare på hybridbilsektorn).

Vid sina kontakter med Eklandia var Toyota tydliga i sin miljöprofilering och man hade önskemål att Eklandia skulle klassificera fastigheten enligt BREEAM-metoden. Metoden är brittisk, och tar ett helhetsgrepp kring miljö- och hållbarhet genom att värdera såväl resurshållning, byggnadsmaterial som energiförbrukning.

Respektive verksamhetsgren betygsätts via ett poängsystem, som så småningom resulterar i en klassificering av byggnaden, Fair, Good, Very Good, Excellent samt Outstanding. Klassificeringen utförs av en tredje part, genom den brittiska miljöorganisationen BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Bengt Dahlgren har hjälpt Eklandia med energi- och miljödelarna. Kraven ställdes i specifikationen av fastigheten, och har sedermera följts upp under byggnationen. Slutbesiktning och inflyttning skedde vid årsskiftet 2008/2009 och slutomdömet kom i november 2009. Betyget blev Very Good.

Eklandias VD Tage Christoffersson var mycket nöjd med resultatet och konstaterar att “allt som var möjligt att göra för att förbättra miljöpåverkan har vi också fullföljt”.

instagram

  • Energi & Miljö
  • Göteborg