• trollhattan_95

Fordons- industri

KUND: VOLVO OCH FD SAAB AUTOMOBILE, NUVARANDE NEVS
ORT: GÖTEBORG OCH TROLLHÄTTAN

Devisen från ”ax till limpa” lämpar sig mycket väl i dessa projekt, eftersom vi medverkat från första början med förstudier, kalkyler m.m. till färdigbyggd och driftsatt anläggning.

Alla våra verksamheter; VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Teknisk Förvaltning samt Brand & Risk har medverkat i ett stort antal projekt genom åren.

Vi har ett flertal referensprojekt avseende fastighet och process inom:

 • utvändig och invändig försörjning för VA: värme, kyla, ventilation, tryckluft, gas, bränsle samt sprinkler
 • media- och produktionscentraler för värme, kyla, tryckluft, gas samt sprinkler
 • pressverkstäder
 • karossverkstäder
 • måleriverkstäder
 • monteringsverkstäder
 • justeringsverkstäder
 • modell och teknikutvecklingsanläggningar
 • kontor
 • personalbyggnader

instagram

 • Brand & Risk
 • Energi & Miljö
 • Göteborg
 • Kalkyl
 • Styr & Övervakning
 • Teknisk Förvaltning
 • VVS-Projektering