• Projekt_Belok styr_ 130814.docx
  •  


Framtidens styr- och
övervaknings- system

KUND: BELOK

BELOK (Beställargruppen lokaler) driver, med hjälp av Bengt Dahlgren, ett pilotprojekt för att ta fram ett sätt att beställa styr- och övervakningssystem för komplexa
byggnader.

I takt med att systemen i fastigheterna blir mer komplexa har det blivit uppenbart att traditionella styr- och övervakningssystem samt driftutrustningar inte räcker till. När energi och hållbarhetsfrågor blir viktiga jobbar vi allt mer med aktiva solskydd, olika typer av återvinning, förnybar energi, aktiva glas, solsystem etc.

För att utnyttja den här typen av system till fullo krävs att de samverkar med varandra och byggnadens användare/driftpersonal. För att nå dit krävs att systemen kan göra sin data tillgänglig för till exempel:

  • Visualiserning och styrning via appar utvecklade av 3:e part.
  • Enkel och säker åtkomst via molntjänst
  • Interaktion med extern data (tex väderprognoser och energipriser)
  • Interaktion med fastighetssystem och ekonomisystem
  • Kommunikation med framtida SmartGrids

instagram

  • Styr & Övervakning