• frolundatorg

Frölunda Torg

KUND: DILIGENTIA KÖPCENTRUM AB
ORT: GÖTEBORG
ARKITEKTER: WHITE ARKITEKTER

Diligentia Köpcentrum AB har byggt ut Frölunda Torg och Bengt Dahlgren medverkade i både Etapp 1 och 2. När Frölunda Torg stod klart den 8:e september 1966 var det Europas största köpcentra. Det har sedan dess byggts om- och till ett antal gånger i olika etapper.

Under 2007-2009 var det dock dags för en större och mer omfattande om- och tillbyggnad. Planerna omfattade nybyggnad av ett butikshus på ca 15.000 m2 i norr, ett butikshus i söder på ca 9.000 m2, samt två nya parkeringshus.

På ett av parkeringsdäcken uppfördes tre bostadshus med ca 160 lägenheter. Spårvägshållplatsen fick en helt ny utformning för att öka tryggheten genom att bl.a. taket öppnades upp för att få ner mer dagsljus, perrongerna breddades och det blev fler trappor ner till perrongerna.

Under hösten 2004 genomförde Bengt Dahlgren, under ledning av HIFAB, tillsammans med White Arkitekter, Flygfältsbyrån och WSP Elteknik, en förstudie som syftade till att bedöma befintliga fastigheters och installationers kondition samt att ta fram ett program för nybyggnaderna. Bengt Dahlgren ansvarade för VVS, kyla, styr, sprinkler samt brandskydd. Projektet genomfördes efter upphandling av Skanska som totalentreprenör under Etapp 1 och som ett Partneringprojekt (även Etapp 2).

Då system- och bygghandlingsprojekteringen upphandlades fick Bengt Dahlgren förtroendet att fortsätta genom hela projektet, dvs Etapp 1 och 2. Projektledningen drevs i Rambölls regi men med samma ansvariga personer som under förstudien. Diligentias mål med om- och tillbyggnaden av Frölunda Torg var bland annat:

 • Att bli Sveriges största köpcentrum.
 • Att från dagens 80 butiker skapa minst 140 butiker.
 • Att Frölunda Torg efter fullständig ombyggnad blir utnämnt till Årets Köpcentrum av svensk Handel samt vinner ytterligare minst ett internationellt utnämnande.
 • Att förnyelsen av Frölunda Torg upplevs som ett ledande exempel på en lyckosam förnyelse av ett köpcentrum med dokumenterad lönsamhet och en tidplan och en projektkostnad som ligger inom ramen för fastställda investeringsbeslut och genomförd förstudie.

instagram

 • Brand & Risk
 • Kalkyl
 • Kyl- & Värmeteknik
 • Sprinkler
 • Styr & Övervakning
 • Teknisk Förvaltning
 • VVS-Projektering