• 3.-Fri-gång_-styrning-av-automatlagret-vid-brandlarm
  • DSC_2713

4 000 kvm fryslager i Skara

KUND: SKARAB
ORT: SKARA

Skara Frys AB:s nya fryslager stod klart hösten 2013. Byggnaden är dimensionerad för 13 800 lastpall i trä. Stommen utgörs av betong med icke bärande ytterväggselement. Bengt Dahlgren AB har projekterat brandskyddet, vilket inneburit att även ingenjörer för VVS/Kyla i vissa delar involverats i projektet.

Byggnaden har försetts med ett heltäckande aspirerande brandlarmsystem, utrymningslarm samt anordningar för att manuellt kunna brandgasevakuera lagret.

Brandgasventilation i ett fryslager är en unik lösning. Kravet att en brand inte får spridas till annan byggnad, i kombination med brandcellens storlek och den höga brandbelastningen (>5400 MJ/m2 omslutningsarea) var en teknisk utmaning i projektet. En sprinkleranläggning är, inte sällan, en direkt olämplig brandteknisk installation i denna typ av verksamhet vilket medfört att byggentreprenören Skarab och Bengt Dahlgrens brandingenjörer tillsammans fick tänka i nya banor.

Beräkningar visar att övertändning kommer att förhindras vid aktivering/öppning av brandgasportar.

För att möjliggöra layoutförändringar i framtiden kan det automatiska lagret styras så att flera utrymningsvägar, än vad som krävs med dagens layout, kan användas. Med andra ord har utrymningssäkerheten dimensionerats för en hög flexibilitet avseende framtida layoutförändringar i lagret.

instagram

  • Brand & Risk
  • Kyl- & Värmeteknik
  • Skövde