• cam06_04.RGB_color

HSB Living Lab

ORT: GÖTEBORG

HSB Living Lab i Göteborg ska bli en plattform för forskning om framtidens boende. Planer finns bland annat på uppföljande tester av systemet HSB FTX samt på hur emissioner från material påverkas av sänkta luftflöden.

HSB Living Lab är en forskningsarena där tekniska och arkitektoniska innovationer ska testas under tio år på Chalmers campusområde i Göteborg. I huset kommer det finnas 29 lägenheter där studenter och gästforskare kommer att bo medan forskningen pågår.

– Värt att poängtera är att forskning ska göras på både beteenden och tekniska systemlösningar, säger Henrik Jönsson på teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren, som är en partner i projektet.

Byggnaden ska bli flyttbar och byggs i moduler. Projektet har nu gått in produktionsfasen. Den 11 september började tillverkningen av den första av 44 bostadsmoduler i Swedish Modules fabrik i Emtunga utanför Vara. I fabriken byggs de färdigt med tätskikt och installationer. Under vintern kommer den första modulerna på plats i Göteborg och inflyttning planeras till första halvan av 2016.

Byggnaden kommer att anslutas till fjärrvärme.
– Men eftersom huset är flyttbart ska det kunna klara att använda även en annan värmelösning, exempelvis värmepumpar, säger Henrik Jönsson.

Reducera effekttoppar

Det finns också två borrhål, som initialt ska användas för systemet HSB FTX, att förvärma ventilationsluft för att sänka effektbehovet på vintern (se VVS-Forum nr 9/2015).
– I HSB Living Lab blir det mer fokus på forskning kring att reducera effekttoppar än att bygga ett hus med låg energianvändning sett över hela året. Det handlar om att plocka bort energianvändning när tillförseln är som smutsigast, säger Henrik Jönsson.

Huset får två FTX-system med ett ventilationsaggregat för varje halva av byggnaden. Aggregaten har plattvärmeväxlare.
– Det skulle räcka med ett aggregat, men två ger oss möjlighet att testa olika lösningar, förklarar Henrik Jönsson.

Direkt jämförelse möjlig

HSB planerar att göra uppföljande studier på HSB FTX i Göteborg, förutom i Living Lab även i några andra konventionella bostadsprojekt i staden.
– Fördelen med HSB Living Lab är att vi kan köra ett aggregat med inkoppling mot borrhål och ett utan. Vi kan göra en direkt jämförande studie och inte bara en beräkningsmässig. Vad tycker de boende om respektive lösning? Det blir även möjligt med frikylning av bostaden sommartid.

På ett av planen finns också några lägenheter som är försedda med variabla flödesspjäll.
– Bostäder med variabla flöden är inte så vanligt i dag. Jag upplever inte att det är någonting som slagit igenom i bostadsbyggande. Här finns möjlighet att undersöka vad det innebär och hur det upplevs av de boende, säger Henrik Jönsson.

HSB planerar även att göra en studie om emissioner från material och hur snabbt de klingar av efter att man flyttat in.
– Då ringde en klocka hos mig om effekten av variabla flöden. Vad händer med emissionerna om vi sänker luftflödena för att minska energianvändningen? Innebär det att emissioner vädras ut mycket långsammare? Här skulle vi kunna studera hur det verkligen blir genom mätningar av emissioner. Att göra den typen av studier i en befintlig bostadsrättsförening eller en hyresrättslägenhet skulle bli svårt, konstaterar Henrik Jönsson.

Både radiatorer och golvvärme

Två av bostadsplanen i huset får golvvärme. I entréplanet och ett av bostadsplanen blir det radiatorer och golvvärme.
– Det finns pågående Chalmersprojekt om golvvärme, exempelvis passiv styrning av golvvärmesystem. Det har varit ett önskemål från Chalmers att ha ett par plan med golvvärme för att kunna fortsätta de studierna, berättar Henrik Jönsson.

Den stora utmaningen vid projekteringen av installationssystemen har varit bristen på plats, förklarar Daniel Ögren på Bengt Dahlgren. Han har svarat för en stor del av konstruktionen av VVS-lösningarna.
– Fördelarskåpen blir extremt stora eftersom så mycket ska kunna mätas. En annan platsproblematik gäller samordningen i golvbjälklaget där vi i stort sett har alla dragningar av installationer. Eftersom det i princip handlar om ett installationsgolv är dessutom alla ventilationskanaler brandisolerade vilket gör det till en ännu större utmaning platsmässigt, säger Daniel Ögren.

– En annan utmaning är att det ska vara byggbart även när vi kommer ut på byggarbetsplatsen. Det måste finnas plats för att koppla ihop modulerna, påpekar Henrik Jönsson.
Klas Sörbo

Artikeln ovan är hämtad från tidningen VVS Forum, Nr 1015.
Artikelförfattare: Klas Sörbo
Foto: Tengbom

instagram

  • Energi & Miljö
  • VVS-Projektering