• glashusetBoras

Glashuset i Borås

KUND: BORÅS STAD
ORT: BORÅS
ARKITEKT: WINGÅRDH ARKITEKTKONTOR

Arbetet med glashuset Orangeriet i Borås har varit en utmaning för Bengt Dahlgren. Frågor kring inneklimat och energianvändning har fått stort fokus.

– Projekteringen har varit intressant och det skall bli spännande att följa fortsättningen på hur projektet framskrider. Det är ett unikt hus på många sätt, förklarar Christian Rasmussen på Bengt Dahlgren.

I ett hus med så här mycket glas, möter man många utmaningar. För Bengt Dahlgren, som projekterat VVS, och brandskydd samt utfört energiberäkningar, har frågorna om inneklimatet och energianvändningen fått stor fokus.

– Det har också varit väldigt tydligt hur alla discipliner påverkar varandra, och måste samarbeta för att nå ett bra slutresultat, förklarar Christian Rasmussen.

Projektet har sin grund i en arkitekttävling som arrangerades av Borås stad 2006. De utlyste där ett glashus med serveringsfunktion som skulle ligga ungefär där Borås Stadsteater tidigare legat. Wingårdh Arkitektkontor utsågs till vinnare med sitt bidrag Orangeriet. Men det var först 2011 som Borås Stad tog upp en konkret diskussion om projektet. Förfrågningsunderlaget är nu framtaget, och utskickat.

– Projekteringen har varit intressant och det skall bli spännande att följa fortsättningen, på hur projektet framskrider, för det är ett unikt hus på många sätt. Det har extremt mycket glas i förhållande till golvytan, säger Christian Rasmussen.

En förstudie är gjord, där man utvärderat ett flertal olika uppvärmningssystem. Allt från fjärrvärme till olika typer av värmepumpslösningar. I slutändan har valet fallit på fjärrvärme och fjärrkyla, i kombination med solceller, och återvinning av överskottsvärmen från kökskylan.

– Normalt i en projektering fokuseras det mycket på att reducera värmeförlusterna. Men i och med att det är ett glashus så har man ju inte kunnat minska på glaset för att öka isoleringsförmågan i huset, förklarar Christian Rasmussen.

Förutom det självklara att hitta rätt typ av glas, som kostnadsmässigt och hållbarhetsmässigt uppfyller kraven, så har stort fokus legat på valet av uppvärmningssystem.

– Detta är en mycket känslig byggnad så den exakta energianvändningen beror på utförandet under entreprenaden och hur man optimerar i förvaltningsskedet. Speciellt viktig är styrning av solskydd och vädringsluckor, förklarar Christian Rasmussen.

Olika typer av solskyddslösningar har utretts, och den speciella fasettliknande fasaden har orsakat mycket huvudbry. Till slut har det landat i ett utvändigt solskydd av zipscreen-typ som förväntas reducera solinstrålning med 83 procent. Delar av huset kan ventileras med hjälp av automatiska vädringsluckor, men är samtidigt kombinerat med mekanisk ventilation som används vid kallare väder.

instagram

  • Brand & Risk
  • Energi & Miljö
  • Göteborg
  • VVS-Projektering