• hamnhuset

Hamnhuset

KUND: ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB
ORT: GÖTEBORG

 

Hamnhuset är Göteborgs första flerbostadshus som byggts som ett passivhus. Kvarteret omfattar 116 st hyreslägenheter i storlek 1-4 ROK samt en mindre lokal. Hamnhuset ligger längst in i Sannegårdshamnen och inflyttningen skedde 2007. Bengt Dahlgren projekterade VVS, yttre VA, styr samt brand.

Byggnaden ligger som ett U kring en överbyggd parkering. Byggnaden omfattar ett källarplan, fyra till fem bostadsvåningar samt ett vindsplan. Källarplanet inrymmer garage, lägenhetsförråd, tvättstugor, undercentral, fläktrum samt sopsugsanläggning.

LCC-beräkningar ligger till grund för de system- och fabrikatsval som gjorts. Bl.a. har det visat sig bli lönsamt med FTX-system, solvärme, samt en bättre väggisolering än normalt. Huset är så pass välisolerat att en stor del av värmebehovet ska täckas av de interna värmelasterna, såsom belysning, elapparater och personvärme.

För att klara uppvärmningen under de kallaste dagarna har varje lägenhet försetts med ett elvärmebatteri i tilluftskanalen. Inga radiatorer är monterade i lägenheterna. Energibehovet för uppvärmning är beräknad till 14,5 kWh/m2 och år. Eftersom huset är så välisolerat måste det finnas möjlighet att vädra för att det inte ska bli för varmt inne.

Varje lägenhet matas med separata kanaler från samlingskanal i källaren. Kolfilterfläktar är installerade i köken.

Alla ventilationskanaler har gjutits in i bjälklaget. Tilluftsdonen är placerade under fönsterna för att motverka kallras. Avluften skickas delvis ner till förråd och garage i källaren för att värma. Temperaturen i förråd och garage ska ligga på ca 10 grader.

Huset är försett med fjärrvärme. Fjärrvärmen växlas och används till att värma tilluften och tappvarmvattnet.

Som komplement till fjärrvärmen används solfångare för uppvärmning av tappvarmvatten. Vi har valt vacuumsolfångare som har en högre verkningsgrad än plana solfångare och därför lämpar sig bra då takytan är begränsad. Taken mot söder och öster har getts en 40 gradig lutning för att ge hög verkningsgrad. Solfångarna laddar tre st. ackumulatortankar som är placerade i undercentralen.

Med solfångare beräknas energibehovet för tappvarmvatten halveras från 30 till 15 kWh/m2 och år.

Kall- och varmvatten mäts individuellt för varje lägenhet. Mätarna är placerade i fördelarskåpen för tappvattnet. Fördelarskåpen är placerade under tvättstället i varje WC.

instagram

  • Brand & Risk
  • Göteborg
  • Projekt