• 131213-IKANO-UMEÅ-exteriör-1
  • 131213-IKANO-UMEÅ-exteriör-2
  • 131213-IKANO-UMEÅ-exteriör-3
  •  


Handels-
plats Umeå, Entré Syd

KUND: IKANO RETAIL CENTRES
ORT: UMEÅ

Ett modernt shoppingcenter i två våningar med ca 35 000 m² uthyrningsbar yta med öppna kommunikationsytor och mötesplatser, detta utefter ett ellipsformat shoppingstråk som ska byggas i direkt anslutning till ett nytt IKEA varuhus. Ett spännande koncept med flera utmaningar för en brandkonsult. Bengt Dahlgren är delaktig i detta ett av våra nordligaste projekt och arbetar med brandskyddsprojektering, sprinklerprojektering samt VVS-projektering med Ikano Retail Centres som uppdragsgivare.

Shoppingcentret ska utformas med ett flexibelt brandskydd där framtida hyresgästanpassningar är en viktig aspekt. Butiksytorna omfattar allt från större butiker för dagligvaruhandel, sportkedjor eller elektronik till den lilla modebutiken samt restauranger och caféer. Brandprojekteringen måste anpassas utifrån byggnadens komplexitet. Då denna typ av större shoppingcenter enligt revidering av Boverkets Byggregler sedan 2012 ska klassificeras som en så kallad Br0 byggnad medför det krav på utformning av brandskyddet med analytisk dimensionering. Huvuddragen i brandskyddets utformning har sammanställts i en brandskyddsbeskrivning vilken kompletterats med ett antal utredningar omfattande såväl rökfyllnads- och utrymningsberäkningar. Brandskyddet i denna byggnad omfattar bland annat; sprinkler, brand- och utrymningslarm samt brandgasventilation i anslutning till atrier.

Ikano Retail Centres har en gemensam strategi för brandskyddet sammanställt i en teknisk designmanual där Bengt Dahlgren Brand & Risk varit delaktig i framtagandet. Vi har även nöjet att delta i andra pågående uppdrag med liknande koncept för shoppingcentra vid Kungens Kurva i Stockholm samt Kållereds köpcentrum i Göteborg.

instagram

  • Brand & Risk
  • Malmö
  • Sprinkler
  • VVS-Projektering