• malmo_skill_low
  •  


Dagsljus-
studie för IKEA

KUND: INTER IKEA SYSTEMS SERVICE AB

Tillsammans med Inter IKEA Systems Service AB har Bengt Dahlgren undersökt möjligheten och nyttan med att använda dagsljus som ljuskälla i IKEAS varuhus.

Frågeställningen har varit att ta reda på till vilken grad dagsljus kan ersätta elektrisk belysning och eventuella energibesparingar och ekonomiska vinster med detta. Möjligheten att använda dagsljus beror på lokala förutsättningar och flera orter med varierande solinstrålning och solhöjd ingick i studien. Effekten av olika glastyper och geometrisk utformning av ljusinsläpp har också undersökts. Detta omfattar fasadglas, befintliga rökluckor, lanterniner, kommersiella och egendesignade solinlänkningsprodukter. Förutom den geometriska utformningen har även de optiska egenskaperna (reflektans), anslutningar till tekniska installationer och styrning av eventuella solskydd optimerats.

instagram

  • Energi & Miljö