Kapellskär växer

KUND: STOCKHOLMS HAMNAR
ORT: STOCKHOLM

Stockholms Hamnar har efter flera års förberedelser påbörjat utbyggnaden av hamnen i Kapellskär. Bengt Dahlgren tar fram handlingar till VVS, Kyla och Brandskydd.

KAPELLSKÄR ÄR Stockholms Hamnars nordligaste hamn, som har en flera hundra år lång historia. Dock var det först på 1960-talet som den kommersiella färjetrafiken startade, då med färjan S/S Viking som var 99 meter lång och hade en kapacitet att transportera 88 personbilar.

Sedan dess har trafiken vuxit, och i dag är Kapellskär en av Sveriges största hamnar för rullande gods. Över 900 000 passagerare korsar Östersjön den här vägen varje år och hälften av allt gods som går till eller från Finland, Estland och Åland passerar Kapellskär. Därför är det nu dags att bygga ut hamnen.

Den största skillnaden kommer vara att den nu kommer att få fem kajlägen. Tidigare har det funnits fyra, men endast tre har varit riktigt fungerande. Samtliga nya kajlägen kommer att klara fartyg på över 200 meter.

– När Kapellskärs hamn växer behöver hela logistiken i hamnområdet förändras och därmed kommer alla byggnader inom området att göras nya, förutom själva terminalbyggnaden, säger Christer Larsson på Bengt Dahlgren.

Stockholm Hamnar anlitar därför Bengt Dahlgren för att ta fram handlingar till VVS, Kyla och Brandskydd. Den största byggnaden inom området blir Tullvisitationsbyggnaden, där bland annat både person- och lastbilar kan tas in i separata hallar. Bland övriga byggnader kan bl.a. nämnas speditionsbyggnader och incheckningskurer.

2016 kommer hamnen att stå klar, och den kommer att vara mer miljövänlig än den varit tidigare. Exempelvis kommer man att kunna ta hand om svart- och gråvatten.

instagram

  • Brand & Risk
  • Kyl- & Värmeteknik
  • stockholm
  • VVS-Projektering