• malmo_skill_low

Kärn- sjukhuset

KUND: VÄSTFASTIGHETER
ORT: SKÖVDE

Kärnsjukhuset i Skövde använder sig av kommunalt vatten och varje dag används ca 300 m3. Årligen handlar det om ca 100.000 m3.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, rekommenderar att akutsjukhusen ska ha tillgång till reservvatten, om något skulle hända, exempelvis röravbrott eller olika smittor.

Västfastigheter har sökt efter annat ett alternativ och har i samarbete med Skövde kommun valt att ha en brunn vid Aspö, ca 1,5km från sjukhuset, som reservvattentäkt. Innan detta projekt var tankbilar med vatten det enda alternativet.

Kommunen har borrat en ny brunn och investerat i ny pump. Västfastigheter, som investerar tre miljoner kronor i projektet, har sedan dragit en ny ledning av PE-rör till Kärnsjukhuset. Pengarna kommer från de totalt 200 miljoner som regionen gav Västfastigheter rätt att använda som tidigarelagda medel.

Brunnen är inte enbart för KSS, 30 procent av Skövde kommuns totala reservvatten kommer också från brunnen. Den tidigare brunnen i Aspö hade sinat och var utdömd. Den nya brunnen är 29 m djup och är tjänlig som dricksvatten.

KSS vattenkrav är högre än kommunens och innan det når kranarna på sjukhuset kommer det att filtreras och avhärdas i en ny reningsanläggning, från HOH Vattenteknik i Malmö, och är placerad inne på KSS.

Reningsanläggningen renar vattnet i flera steg via sandfilter, membranfilter (nanofilter) och UV-filter. Det renade vattnet buffras i en ny 50 m3 stor reservoar vid KSS. Som reserv till ordinarie reservoar finns även en reservtank på 4 m3. Det renade vattnet från reservoaren trycksätts sedan av en tryckstegringanläggning med frekvensstyrda pumpar.

Hela anläggningen är styruppkopplad till sjukhustes övervakningssystem för att underlätta drift och underhåll för driftspersonalen på sjukhuset. Sjukhuset kommer kontinuerligt att använda sig av drygt 10 m3 per dag av reservvatten och betjäna delar av centralköket samt varmvatten till några mottagningar. Detta för att veta att allt fungerar som det ska, om något skulle hända med det kommunala vattnet.

Bengt Dahlgren Skövde har hjälpt Västfastigheter med rör- och SÖ-projektering inom KSS samt samordning av leverantörer och entreprenörer.

Entreprenörer har varit Skanska (markarbeten och utvändigt rörarbete), Västgötarör (invändiga rörarbeten) och Siemens (styr&övervakning).

Anläggningen stod färdig innan semestern 2010 då provdrift startades.

instagram

  • Skövde
  • VVS-Projektering