• kuggen_3

Kuggen

KUND: CHALMERSFASTIGHETER
ORT: GÖTEBORG
BYGGHERRE: CHALMERSFASTIGHETER
HYRESGÄSTER: LINDHOLMEN SCIENCE PARK 
ARKITEKT: WINGÅRDHS ARKITEKTKONTOR

 

Ikoner

Kuggen är tänkt att fungera som ett kugghjul mellan näringsliv och akademi.

Lindholmen Science Park är ett företag som är skapat för att vara en mötesplats mellan den akademiska forskningen och näringslivet. Förhoppningen är att skapa en grogrund för att korta ledtiderna mellan forskning och fram till praktiskt genomförande. Lindholmen är idag ett av Sveriges mest snabbväxande områden inom områdena mobildatakommunikation, integrerade fordons- och logistiklösningar och modern media design. Lindholmen är också ett av Sveriges mest ingenjörstäta områden med cirka 16 000 studenter och ingenjörer som kommer till området varje dag.

Chalmersfastigheters programförutsättningar

Wingårdhs Arkitektkontor fick i uppdrag att upprätta ett antal olika alternativ till en ny byggnad med placering på Navettorget-Lindholmstorget, i kravspecifikationen för huset fanns följande:

Funktion – nytta

  • Långsiktig utveckling
  • Flexibilitet
  • Kravet på energiförbrukning som i BBR anges till max 100 kWh/m2 och år skall radikalt understigas

Gestaltning

  • En symbolbyggnad
  • En byggnad som ”sticker ut”
  • En byggnad som skapar glädje och stolthet

Alternativet Kuggen valdes av Chalmers styrelse.

Arkitektur – Kuggens omfattning

Kuggen som hörs på namnet skall symbolisera ett kugghjul mellan akademi och näringsliv. Huset är i fem plan över mark och en teknikvåning i källaren. På taket finns en stor terrass med utsikt över hamninloppet. På plan 2 knyts Kuggen samman med de befintliga husen Navet (näringslivet) och Jupiter (akademin) via spänger som ”svävar” fritt över Navettorget. På spängerna finns det sittgrupper och mindre mötesrum för möten och spontana träffar.

Kugghjulets form erhålls med ett fasadprefabelement utformat som en trekant, som hängs på mellan bjälklagen. För varje våningsplan så läggs 2 st element till, detta medför att huset blir större för varje våning. Utkragningen sker mot söder, detta för att huset skall skugga sig själv, ingen solavskärmning behövs på de tre nedre våningarna. På de översta två våningarna räcker inte utkragningen för att ge tillräcklig skugga. Huset runda form utnyttjas därför till att montera en räls på taket, i denna räls hängs en solskyddskärm utformad av solceller som skuggar de översta två planen. Skärmens motor drivs av solceller och är därmed självförsörjande på energi, skärmen kommer också att följa solen och skugga de fönster som för tillfället solen skiner på, det innebär att på vår, höst och vinter när man vill ha in solen sitter inget fast solskydd i vägen. Vintertid eller mulna dagar parkeras solskärmen framför ett utrymningstrapphus utan fönster.

Installationer

I och med kravet på att energiförbrukning som i BBR anges till max 80 kWh/m2och år radikalt skall understigas, har stor vikt lagts på vilka system som byggs in i huset både på VVS- och El-sidan. Bengt Dahlgren projekterade VVS, Styr, Brand och Sprinkler.

Huset är anslutet till fjärrvärme och solfångare är monterade på taket för att förse huset med tappvarmvatten.

Huset kyls med luft och ventilationssystemet är byggt som ett VAV-system med motoriserade tilluftsdon.

I donen finns bland annat en närvarogivare som styr både ventilation och belysning, kontorsrum som inte används för tillfället ventileras med minflöde och belysningen är släckt. All belysning är dessutom dagsljus reglerad.

Huset är anslutet till kommunal fjärrkyla.

Kuggen förbrukade under 2012, 60kWh/m2.

 

instagram

  • Energi & Miljö
  • Kalkyl
  • VVS-Projektering