• Entré kulturkvarteret
  • Perspektiv Kulturkvarteret

Kultur-
kvarteret, Kristianstad

KUND: THAGE ANDERSSONS BYGGNADS AB
ORT: KRISTIANSTAD
BYGGHERRE: KRISTIANSTAD KOMMUN
UPPDRAG: BRANDSKYDDSPROJEKTERING

Om- och tillbyggnad av kulturkvarteret i Kristianstad.

Ombyggnaden innebär att befintliga byggnader från tre olika tidsskeden med konserthus, bibliotek och konsertsal förbinds via en ny entréhall med caféverksamhet.

Projektet är en utmaning bland annat i anpassningen av brandtekniska installationer med avseende på de olika byggnadstyperna och verksamheterna som ska länkas samman.

instagram

  • Brand & Risk
  • Kristianstad