• Vy 1 - 02
  • Vy 4 - 01
  • Vy 5 - 02
  • Vy 6 - 01
  • Vy 7 - 01

Landvetter Airport

KUND: SWEDAVIA
ORT: GÖTEBORG

Landvetter Airport Ankomst- och Avgångshallen (”All in on”) genomgår en stor ombyggnadsfas. Med en ökande passagerarvolym (ca: 4 000 000 passagerare som passerar utrikesterminalen) har ankomst- och avgångshallen i utrikesterminalen förnyats.

Ytan i ankomsthallen har blivit större och fått bättre utsikt för väntande anhörig och med bättre logistik för tull och servicefunktioner. Dessutom har 3 nya bagageband installerats för att kunna hantera den ökade passageravolymen.

Avgångshallen har fått ett modernare koncept för kommersiella ytor med butiker, restaurang och barer har växt fram. Ytorna har blivit större och öppnare för att kunna möta tillströmningen av resenärer.

För installationerna har detta bl.a. inneburit projektering av ett nytt ventilationsaggregat för restaurangen, ny komplett ombyggnad av ventilation med zonindelningar i butiksytorna. Installation av komfort- och affärskyla till  butiker samt uppgradering av värmesystemet. I ankomst och avgångshallen har sprinkler installerats som är en fortsättning av Swedavias målsättning att totalsprinkla Landvetter Airport.

instagram

  • Energi & Miljö
  • Göteborg
  • Kyl- & Värmeteknik
  • Styr & Övervakning
  • VVS-Projektering