• Projekt_Lassalyckans ishall_130814.docx
  •  


Lassalyckans ishall

KUND: ULRICEHAMN KOMMUN
ORT: ULRICEHAMN

Lassalyckans fritidsområde i Ulricehamn växer och kompletteras med skidspår, fotbollsplaner och större ishall.

Som en del av utvecklingsprojektet byggs ishallen till med en extra isyta och Bengt Dahlgren står för kylprojektering och VVS-projektering av tillbyggnaden.

Spillvärmen från det nya kylsystemet återvinns och används till att värma ishallen. Dessutom förs spillvärme via en kulvert till fotbollsplanen där den utnyttjas till att hålla konstgräsplanen snöfri och på så sätt förlänga fotbollssäsongen.

instagram

  • Kyl- & Värmeteknik
  • VVS-Projektering