Malmös nya konsert-
hus

KUND: SKANSKA SVERIGE
ORT: MALMÖ
BYGGHERRE: SKANSKA, STADSFASTIGHETER
HYRESGÄSTER: CHOICE HOTEL SCANDINAVIA, MALMÖ SYMFONIORKESTER 
ARKITEKT: Schmidt Hammer Lassen, Danmark

Vid kanalen, bredvid centralstationen i Malmö kommer ett nytt konserthus att stå klart 2014. Bengt Dahlgren AB har fått uppdraget att projektera en systemhandling för VVS-anläggningen och även ansvara för brandskyddsprojektering och sprinkler.

Efter att Malmö Stad utlyst en tävling inkom fyra förslag på nytt Konserthus, Kongress och Hotellbyggnad i maj 2009. Genom ett beslut i kommunstyrelsen 5 maj 2010 kunde Malmö stad meddela att det vinnande förslaget var ”Kontrapunkt”. Bakom ”Kontrapunkt” stod den danska arkitektfirman Schmidt Hammer Lassen, SLA Landscaping, Akustikon och Skanska. Tävlingsuppgiften bestod av att ta fram ett förslag till en kombinerad anläggning för möten, kongresser, konserter och hotell samt att utforma det kringliggande stadsrummet.

Malmö har länge saknat en modern kongressanläggning med hög kvalité. Besöksnäringen spelar en viktig och växande roll för Malmös utveckling och ger stora ekonomiska inflöden till Malmö och ger upphov till tusentals arbetstillfällen, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

Färdigställt blir Malmö Kongress Konsert och Hotell en byggnad på 54.000 kvm där hotellet kommer att inrymma ca 375 rum samt bli cirka 75 meter högt och därmed synlig från hela Malmö, Öresundsbron och delar av Köpenhamn. På 17:e våningen byggs en skybar med utsikt över havet och hela staden. Kongressdelen kommer att bestå av en större kongresshall för 1500 personer, ett antal större och mindre konferensrum samt en restaurang i söderläge, mot kanalen. Konserthuset kommer att rymma 1600 besökare utöver kör och orkester.

De tre byggnaderna binds samman för att bilda en helhet. Samtidigt kommer anläggningen att upplevas som öppen, exempelvis genom att vi på gatuplan använda samma ytbeläggning både inom- och utomhus. Bengt Dahlgren har fått uppdraget att projektera en systemhandling för VVS-anläggningen samt ansvara för brandskyddsprojektering och sprinkler. Projekteringsdraget bedrivs av personal både från Malmö och Göteborg. Bengt Dahlgren AB har stor erfarenhet av liknande projekt såsom Konserthuset, Gothia Hotell och Svenska Mässan i Göteborg.

Projekterings- och byggtiden beräknas till ca 3,5 år och om allt går enligt planerna kommer den nya anläggningen stå klar 2014, Målet är att Malmö Kongress Konsert och Hotell ska certifieras enligt det internationella miljösystemet LEED med sikte på den högsta nivån Platina.

instagram

  • Brand & Risk
  • Kalkyl
  • Malmö
  • Sprinkler
  • Styr & Övervakning
  • VVS-Projektering