Masthuggskajen

ORT: GÖTEBORG
KUND: Stena Fastigheter

För Stena Fastigheter utför vi programhandling för tre kvarter på Masthuggskajen. De tre kvarteren består av höga hus, upp till 23 våningar, som skall innehålla
bostäder, kontor, restauranger samt en kajplats och utställningshall för Ostindiefararen.

Bengt Dahlgren projekterar VVS, Styr, Brand, Sprinkler och utför klimat- och dagsljussimuleringar samt energisamordning.

Bildkälla: Kanozi

instagram

  • Brand & Risk
  • Energi & Miljö
  • Styr & Övervakning
  • VVS-Projektering