Energi- projekt i Minsk

KUND: HIFAB INTERNATIONAL
ORT: MINSK, VITRYSSLAND

Att tillvarata spillvärmen från maskiner var uppdraget när en ny fabrikslokal skulle byggas i Minsk, Vitryssland. Bengt Dahlgren AB valdes av Hifab International för att utveckla systemhandlingen avseende energiåtervinningsfrågor..

I den nybyggda fabriken i Minsk ska företaget Bahco tillverka hål- och bandsågar. Maskinerna som används till detta alstrar en stor mängd värme. För att inte den värmen ska gå till spillo förs värmen mot ventilationen så att den uppvärmda luften värmer de kontorslokaler på 3000 m² som kommer att användas i anslutning till fabriken, samt delar av fabriksgolvets 10000 m².

Systemhandling utvecklades på engelska, översattes sedan till ryska och förmedlades till Minsk, till projektören Beltrom. Därefter kontrollerades de vitryska ingenjörernas ritningar innan anläggningen byggdes.

Teknikerna i Vitryssland är skickliga men har helt andra normer för hur en VVS-anläggning ska byggas. Detta vittnar om att Sveriges teknologiska utveckling inom VVS ligger många år framför Vitrysslands.

instagram

  • Projekt