• malmo_skill_low

Ny motorskola

KUND: FÖRSVARSMAKTEN
ORT: SKÖVDE

Sedan 2006 har man förberett arbetet med en ny motorskola i Skövde. Nu är äntligen bygget igång i och med att första spadtaget togs i augusti.

Motorskolan som en tid låg i Östersund flyttades 2006 åter till Skövde. Men byggandet av de nya lokalerna har i omgångar skjutits upp på grund av bl.a. ekonomiska krisen inom försvaret och osäkerheter kring framtidens försvarsorganisation. Men nu beräknas projektet invigas vid årsskiftet 2011/2012 och den nya skolan befäster staden som militärt centrum. Detta är ett lyft för kommunen och försvarsmakten då bygget som beräknas kosta 140 miljoner kronor är den största militära bygginvesteringen i Skövde som gjorts på många år.

Försvarets logistik och motorskola byggs på en tomt om 80 000 m2 och byggnaderna kommer att bli 7 700 m2. Här ska 1 000 elever, värnpliktiga och civila få körkortsutbildning på tunga fordon. I lokalerna ska finnas plats för kontrollhallar för hjulfordon, vård- och utbildningshallar samt utbildningslokaler.

Bengt Dahlgen i Skövde fick bygglednings- och kontrolluppdraget av Fortifikationsverket. Bengt Dahlgrens projektorganisation är en konsultgrupp som samarbetat i många år inom byggledning- och kontroll. Gruppen har genomfört flera stora projekt bl a åt flygvapnet. Björn Lönnemo, Byggledning och byggkontroll, Anders Mellegård, Elkontroll, Mikael Sundell, VVS och SÖ kontroll, Peter Nilsson, Markkontroll. Fortifikationsverkets projektledare är Roland Andersson och generalentreprenör är NCC, platschef Sten Henriksson.

instagram

  • Projekt
  • Skövde