Nu blir Knutpunkten större

KUND: WIHLBORGS
ORT: HELSINGBORG

Resecentrumet Knutpunkten i Helsingborg ska byggas om och byggas ut. Fastigheten är över 20 år gammal och bland annat det ökande antalet resenärer ställer nya krav på byggnaden. Bengt Dahlgren projekterar röranläggningen.

Terminalen 1, eller Knutpunkten som Helsingborgs resecentrum också kallas, ska byggas ut och byggas om. I fastigheten finns idag – förutom vänthallar – butiker, restauranger, parkeringshus och kontorslokaler.

Nu ska en kontorstillbyggnad tillföra 500-600 nya arbetsplatser. Fastighetsägaren Wihlborgs står för projektet och Bengt Dahlgren projekterar ombyggnadsdelen för nybyggnaden.

– I och med att man bygger ett hus ovanpå ett hus så är det mycket stål- och konstruktionsdetaljer som är väldigt stora som vi har fått ta extra hänsyn till, säger Patrik Bursell på Bengt Dahlgren.

Knutpunkten kommer även att få en ny entré från Söder, bland annat för att binda samman stadsdelen med centrum och den blivande stadsdelen H+. I anslutning till den nya entrén byggs också ett cykelparkeringshus med plats för upp emot 500 cyklar.

– Det första vi gör är att bygga till uppe på parkeringshuset, vi tillför volym ovanpå och ändrar inte utseendet på Knutpunkten i första etappen. I etapp två ändrar vi fasaden mot Kungstorget, planen är att ta bort bågarna och räta upp fasaden för att göra den mer tidsenlig, säger Mårten Edstrand, chef för projekt och utveckling på Wihlborgs, till Lokaltidningen Helsingborg.

instagram

  • Helsingborg
  • VVS-Projektering