Ny City- brandstation i Helsing- borg

KUND: KÄRNFASTIGHETER
ORT: HELSINGBORG
BYGGHERRE: KÄRNFASTIGHETER
ARKITEKT: FREDBLAD ARKITEKTER

Brandstationen byggs i två plan, och om ca 2000 m2 BTA. Utöver brandstation kommer det att finnas ett övningshus för rökövningar, samt sop- och cykelhus. Befintlig byggnad byggs om till reservkraftsbyggnad. Citybrandstationen är planerad att vara färdigställd under våren 2015.

Bengt Dahlgren har medverkat som projektör av vvs- och kyltekniska installationer, samt styr- och övervakningsanläggning, och som energirådgivare.

Citybrandstationen innehåller många olika funktioner, då behoven är varierande, och brandstationen är bemannad och byggnaden i drift dygnets alla timmar året om. Det gör att byggnaden, som i sig inte är så omfattande till ytan, ändå innehåller en mängd installationstekniska lösningar baserat på funktionsbehov i lokalerna och för nyttjar. Bland annat finns kontor, utbildningslokal, jourrum, dagrum, matsal, gym, omklädnads- och duschrum, verkstäder, tvätt- och torkrum, vagnhall, rengöringshall, behandlingszon, reservkraftsrum, teknikrum med bland annat kompressorrum för tryckluft och andningsluft, och rum för högtryckstvättanläggning mm.

I projektet har man jobbat med såväl energitekniskt bra lösningar, samt med tanke om en robust och genomtänkt anläggning i såväl funktioner som materialval. Byggnadens klimatskal har studerats tillsammans med konstruktör och arkitekt, och optimerats mht projektkrav. Viktigt har också varit att ta hänsyn till miljön för personal, och minimera risk för att utsättas för skadliga ämnen, bland annat genom att jobba med zoner. Tillsammans med beställaren och dess sakkunniga, samt med representanter från brandförsvaret har erfarenheter även utnyttjats från tidigare projekt.

Lokalerna har försetts med behovsstyrd ventilation för samtliga verksamheter, till exempel för vagnhall med automatisk kontroll av luftkvalitet mht avgaser med mera. Det finns också automatiska funktioner för styrning av värmesystem vid portöppning med mera. För rengöringshall kommer det att finnas en speciell tvättanläggning. Byggnaden förses med värme via fjärrvärme från Öresundskraft, samt kommer att ha solceller för el placerade på yttertak.

instagram

  • Energi & Miljö
  • Helsingborg
  • Malmö
  • Styr & Övervakning
  • VVS-Projektering