• Norra djurgårdsstaden

Nya bostäder i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden

KUND: REINHOLD GUSTAFSSON
ORT: STOCKHOLM

Stockholm beräknas växa till en miljonstad redan år 2024. Det ställer höga krav att staden utvecklas för medborgarna, såväl nya som gamla. Norra Djurgårdsstaden byggs för att möta stadens ökande behov av allt från bostäder, arbetsplatser, service och kollektivtrafik till förskolor, grönområden, kultur och idrott.

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder. Här, i ett av Stockholms bästa lägen, planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Utvecklingen sker till stor del på områden som tidigare använts för gasproduktion och andra industriverksamheter.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilerade områden. De övergripande ekologiska målen är en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030 där koldioxidutsläppen understiger 1.5 ton per person och år till 2020.

Bengt Dahlgren AB har fått i uppdrag att projektera gemensamhetsanläggningen för ett av kvarteren samt att kravställa systemlösningar för ett av husen i kvarteret.
Husets fasad är klädd med 3 mm tjock varmförzinkad plåt. Materialet ger fasaden liv med sina skiftningar och nyanser av matt och blankt. I huset finns 39 lägenheter och två lokaler i bottenvåningen.

Gemensamhetsanläggningen består av ett garage som ligger under kvarteret och en innergård som bland annat innehåller uteplats för en förskola och gemensamma uteplatser för de boende i kvarteret.

instagram

  • stockholm
  • VVS-Projektering