Kv. OXEN

ORT: KRISTIANSTAD

Nytt vård- och omsorgsboende byggs vid Fäladsområdet i Kristianstad

Huset på 3900 kvm blir tre våningar högt och rymmer 54 lägenheter. I anslutning till boendet kommer det även att anläggas en trädgård. Inflyttning beräknas kunna ske i september 2017.

Det finns ett stort behov av nya boendeplatser inom äldreomsorgen i Kristianstad. Projektet kan bidra till att lösa kommunens behov med ett modernt och miljöcertifierat boende.

Huset byggs med ambitionen att certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED guld.

Bengt Dahlgren deltar i projektet och utför brandskyddsprojektering enligt analytisk dimensionering vilket optimerar de brandskyddstekniska lösningarna för bästa kundnytta.

instagram

  • Brand & Risk
  • Kristianstad