• Projekt_Energikartläggning sahlgrenska_130816.docx
  •  


Energi- kartläggning Sahlgrenska

KUND: VÄSTFASTIGHETER
ORT: GÖTEBORG

Med avstamp i Västra Götalandsregionens miljöprogram har Västfastigheter målet att sänka sin totala energianvändning med 50 % till år 2030, jämfört med 1995 års nivå.

En viktig del av det arbetet består av effektiviseringsarbete i det befintliga byggnadsbeståndet. Som ett första steg har djupgående energikartläggningar utförts av bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en mängd åtgärdspaket föreslagits med hänsyn till både energibesparing, ekonomi och arbetsmiljö för verksamheten.

Bengt Dahlgren har, förutom att utföra energikartläggningar, bidragit med projektledning av hela konsultgruppen och går nu vidare med projektledning av föreslagna driftoptimeringsåtgärder.

instagram

  • Energi & Miljö