Drottning Silvias barn- sjukhus

KUND: VÄSTFASTIGHETER
ORT: GÖTEBORG

 

Ett nytt barnsjukhus ska komplettera den äldre barnkliniken vid Östra sjukhuset och med avstamp i Västra Götalandsregionens miljöprogram har Västfastigheter tuffa miljö- och energikrav på fastigheten.

Nya Barnsjukhuset är en byggnad för avancerad vård med energikrävande utrustning där det dessutom ställs höga krav på inneklimat och hälsosam innemiljö.

För att se till att rätt krav ställs och att de efterföljs och uppdateras genom hela processen har Västfastigheter valt att anlita en miljösamordnare som har samordningsansvar under hela projekttiden.

Bild: White / Västfastigheter

instagram

  • Energi & Miljö