Grönt hus i Gårda

KUND: SKANSKA
ORT: GÖTEBORG

Kontorshus på 25.000 m2 är uppfört 2009-2010 av Skanska i Gårda, Göteborg.

Byggnaden uppfyller kraven enligt ”Green Building” vilket innebär att energianvändningen skall vara 75% av kraven enligt BBR.

Fastigheten består av två byggnadskroppar på 18.800 resp. 6.850 m2 med två respektive ett garageplan nederst. Med sin spektakulära arkitektur och moderna stil, är kontorshuset ett landmärke i Göteborg alldeles bredvid E6:an norr om Liseberg.

Entrévåningen innehåller allmänna ytor såsom reception, fastighetsservice samt även ett kök och restaurang. Planet över entréplan innehåller ett konferenscenter med ett antal konferensrum i varierande storlek. Övriga våningar utgör kontorsplan.

Teknikrum är placerade i garageplan samt även på översta planet i ena byggnaden som är 19 våningar.

Byggnaden är ansluten till fjärrvärme och fjärrkyla. Uppvärmning sker i huvudsak med radiatorer/konvektorer. Kylningen sker via kylbafflar samt via luftbehandling.

instagram

  • Energi & Miljö
  • Göteborg
  • Kalkyl
  • Styr & Övervakning
  • VVS-Projektering