Söderblick – Nyköpings nya söderläge

KUND: MAGNOLIA DEVELOPMENT
ORT: STOCKHOLM

För Bfr Söderblick och byggentreprenören BOL Entreprenad AB tillsammans med Magnolia Development är nyproduktion likställt med att tillgodose kundens behov genom att ta hänsyn till omgivningen och vara miljömedvetna i sitt byggande. Nya lägenheter byggs i närhet till såväl stadsmiljö som natur.

En av utmaningarna i detta projekt var att inordna två huskroppar för 24 lägenheter på en begränsad tomtmark.

För att möta moderna miljö- och enrgikrav förses husen med FTX-ventilation, där värmen från frånluften återvinns till värmning av uteluften. Husen värms även med fjärrvärme via gemensam undercentral som förser radiatorer och konventorer med värmevatten.

Bengt Dahlgren AB har, förutom med VVS- och energikompetens, medverkat till att säkerställa brandskyddet för husen.

instagram

  • stockholm
  • VVS-Projektering