• malmo_skill_low

Systemvals- studie

KUND: ARANÄS PROJEKT AB
ORT: KUNGSBACKA

På uppdrag av Aranäs Projekt AB har Bengt Dahlgren AB utfört en systemvalsanalys av olika uppvärmningsalternativ till Kolla Parkstad, kvarter 14 och 21. Dessa består av 80 lägenheter och 154 m² lokaler och kommer att byggas i Kungsbacka.

Uppdraget omfattade att analysera kostnadseffektivitet och miljöpåverkan av olika uppvärmningssystem. Syftet var att ta fram underlag för att välja det bästa alternativet ur ett livscykelperspektiv.

De system som har undersöktes och analyserades var:

  • Fjärrvärme
  • Bergvärmepump med spets-el
  • Fjärrvärme med solfångare

Det mest kostnadseffektiva alternativet ur ett livscykelperspektiv där investering, energi, effekt- och underhållskostnad samt restvärde vägdes in var att ansluta sig till fjärrvärmenätet eller fjärrvärme i kombination med solfångare.

Alf Lindeberg, chef på Fastighetsutveckling, är mycket nöjd med utredningen.

Jag trodde att bergvärmealternativet skulle vara det bästa för oss men det var tur att vi tog oss tid och titta närmare på detta. Med de förutsättningar som råder i Kolla Parkstad blev fjärrvärmen ett mer gynnsamt alternativ.

I projektet utfördes också noggranna känslighetsstudier med avseende på kalkylränta och energiprisökningar för att bedöma systemvalsanalysens tillförlitlighet.

Varje projekt har unika förutsättningar med energi- och effektuttag, möjligheter att borra för bergvärme, avstånd till befintligt fjärrvärmenät etc. Det är därför viktigt att det utförs en systemvalsstudie för att kunna ta fram det bästa alternativet.

Så vid nästa bygge kommer Alf att i tidiga skeden utföra en systemvalsanalys för att på så sätt kunna välja det bästa alternativet.

instagram

  • Göteborg
  • Kalkyl
  • Projekt