• stenaBadhotell1

Stena Badhotell

KUND: PEAB
ORT: FREDRIKSHAVN
BYGGHERRE: STENA SCANDINAVIA AB
ARKITEKT: WINGÅRDHS ARKITEKTKONTOR

Stena har byggt om sitt äventyrsbad i Fredrikshavn till ett uppgraderat ”dejligt” äventyrsbad med en mängd nya attraktioner och effekter.

Stena Scandinavia AB byggde om äventyrsbadet på Stena badhotell i Fredrikshavn, Danmark. Bengt Dahlgrens Göteborgskontor fick uppdraget att projektera VVS-installationerna av Peab. Projektet startade i juni 2009 och var klart och driftsatt början av juni 2010.

Efter ombyggnaden har äventyrsbadet följande upplevelser: vågbassäng, varmpool, småbarnspool, klättermurspool, dykpool, vattenrutschkanor, tropiskt regn, ångbastu, ljud- och ljuseffekter, vedeldad bastu på utegård, vanlig bastu på utegård samt utepool.

Klimatet i badanläggningen är dimensionerat för att klara att hålla +32ºC och max 60% relativ luftfuktighet med tanke på personal och byggnadsstomme.

Luftbehandling

Den nya luftbehandlingsanläggningen för äventyrsbadet består av tre stycken identiskt lika sektionsbyggda luftbehandlingsaggregat.

Genom att man har två blandningsdelar i respektive luftbehandlingsaggregat kan man köra många olika driftfall med variationer på uppvärmning, avfuktning genom kylning och uteluftinblandning.

Det är huvudsakligen 3 olika parametrar som styr driften av ventilationsaggregaten:

  • Värmebehov
  • Friskluftsbehov
  • Avfuktningsbehov

Friskluftsinblandningen styrs till att hålla rätt CO2-halt i simhallen. Avfuktning kan antingen ske med uteluftsinblandning, eller med kondensering via kylbatterier i cirkulationsluft.

Röranläggning och kyla

Den nya röranläggningen består av tre värmeåtervinnings-, köldbärar-, kylmedel-, och värmebärarsystem. De tre vätskekopplade värmeåtervinningssystemen, ett för varje nytt luftbehandlingsaggregat som försörjer äventyrsbadet, återvinner värme ur frånluften och tillför den till tilluften. Befintliga värmesystem är dimensionerade för högre temperaturer, varför återvinning till dem inte var möjlig.

Köldbärarsystemet har två stycken vätskekylaggregat vars primära uppgift är att avfukta simhallen samt att återvinna värme ur avluften.

Kondensorvärme från de båda vätskekylaggregaten används för att via värmebärarsystemet återvinna värme till luftvärmare i de tre nya luftbehandlingsaggregaten och till tre värmeväxlare som värmer badvattnet till de olika bassängtyperna.

Om det inte finns behov av att återvinna kondensorvärmen så kyls den bort via ett kylmedelsystem till en kylmedelkylare som är utomhusplacerad i ett parkeringshus. Om det uppstår värmebehov i värmebärarsystemet och det inte finns någon återvunnen kondensorvärme att tillgå så hämtas värme från det befintliga sekundärvärmesystemet.

instagram

  • Energi & Miljö
  • Göteborg
  • Kalkyl
  • Styr & Övervakning
  • VVS-Projektering