Stor renovering av välkänt vattentorn

KUND: ÄNGELHOLMS KOMMUN
ORT: ÄNGELHOLM

Ängelholms vattentorn är inte bara ett känt landmärke. Det levererar fortfarande tio miljoner liter vatten till Ängelholmsborna dagligen. Den 800 kubikmeter stora cisternen behövde en ordentlig renovering och nystartade dotterbolaget Bengt Dahlgren Fastighetsteknik AB anlitades.

Upprustningen är en del i ett större projekt där samtliga av Ängelholms kommuns byggnader inventerats av Bengt Dahlgren Syd Fastighetsteknik AB. Renoveringen av vattentornet inleddes tidigt i våras och hade slutbesiktning i oktober.

– Det var asbest i isoleringen till stigar- och huvudledningarna samt i det borttagna gamla ställverket. Vi började med att sanera asbest med hjälp från en saneringsfirma, och efter det följde renovering av byggnaden, förklarar Anton Svan på Bengt Dahlgren.

Vattentornet är egentligen underdimensionerat för Ängelholms kommun. Antingen behövs ännu en cylinder byggas eller så skulle den befintliga kunna höjas. Men det senare alternativet är omöjligt eftersom cisternen står för nära flygplatsen. Som en temporär lösning valde till slut kommunen att renovera det gamla tornet.

Hela projektet försvårades på grund av att tornet står som hyresvärd åt företag som har placerat radiomaster och mobilantenner på byggnaden.

– De gav ifrån sig farlig strålning, så vi hade ett sjå med att få tag på leverantörerna för att få antennerna avstängda eller flyttade så att vi kunde arbeta. Eftersom byggnaden är livsmedelsklassad innebar det dessutom att säkerhetsklassen för byggarbetsplatsen var högre än vanligt.

– När det rör sig om dricksvatten är det ju extra viktigt att det inte sker några föroreningar säger Anton Svan.

Bengt dahlgrens uppdrag:

– Projektledning: Byggprojektledning. Sanering av miljö – och hälsofarliga ämnen.

– Renovering: Upprättande av teknisk beskrivning, genomgång med huvudentreprenör och underentreprenör

– Arbetsmiljö: Bas-P. Identifiera risker innan och vid genomförande av entreprenad

– Miljöinventering: Kartläggning av eventuella miljö- och hälsofarliga ämnen. Provtagning av misstänkt asbest och PCB. Besiktning. Förbesiktning entreprenad. Slutbesiktning Entreprenad.

instagram

  • Helsingborg
  • Projekt- ledning