• storkök

Energi-
effektiva storkök

KUND: BELOK/ENERGIMYNDIGHETEN
ORT: GÖTEBORG

Beställargruppen BELOK/Energimyndigheten ska energieffektivisera storkök. Bengt Dahlgren har fått förtroendet att leda uppdraget.

2011 beslutade regeringen att Sverige ska vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Planen för detta kallas för Färdplan 2050, och drivs nu lokalt av Länsstyrelsen i Västra Götalans län. Som en liten del i det projektet har beställargruppen BELOK/Energimyndigheten och Länsstsyrelsen i Västra Götaland i samarbete med Bengt Dahlgren, startat ett utvecklingsprojekt för att energieffektivisera storkök. Målet är att få ner energianvändningen i befintliga kök med 25 procent och för nya kök med 50 procent.

– Arbetet kommer att gå ut på att – förutom att använda vår kompetens inom företaget – samla ihop kunskapen från olika aktörer inom branschen, via workshops och möten, förklarar Peter Cottman. Dessutom kommer vi vara ett bollplank och projektstöd för de olika storköksprojekten för att hjälpa till att styra mot de uppsatta energimålen.

I projektet kommer man att arbeta med fem till sex storkök och energieffektivisera dem. BDAB kommer också att tillhandahålla material för utbildningsinsatser för både brukarna och den driftspersonal som sköter den tekniska biten i köken.

– Dessutom kommer vi att arbeta med beteendemönster hos brukarna, det vill säga kockar och andra som använder storköken. En kock till exempel som kommer till ett storkök kanske sätter igång allt direkt när han eller hon kommer dit, inklusive fläktsystemet. Men det behövs ju inte förrän det ska börja ska lagas mat, fortsätter han. Det handlar mycket om att behovsstyra systemen och att återvinna så mycket som möjligt av energin i ett storkök.

En första Workshop hölls i Göteborg den 14 juli. Där deltog ett antal olika branschaktörer från de olika kommunerna och diskuterade möjliga lösningar. Efter projektets avslut (vid årsskiftet 2014-2015) sammanställs all information till nya vägledningsrapporter och kravspecifikationer. De skickas sedan ut till berörda branschfolk via länsstyrelsen.

För att skynda på utvecklingen mot energieffektivare fastigheter startade Energimyndigheten BELOK 2001. BELOK driver utvecklingsprojekt för att testa nya metoder, produkter och system i verkligheten tillsammans med sina medlemmar, Sveriges ledande fastighetsägare. En lika viktig uppgift är att föra ut erfarenheter från projekten till resten av branschen.

Sverige ska minska sin energianvändning med 20 procent fram till år 2020 och med 50 procent till år 2050. 40 procent av Sveriges energiförbrukning kommer från fastighetssektorn.

instagram

  • Energi & Miljö
  • Teknisk Förvaltning