Sveriges största geoenergi- anläggning med borrhål

KUND: AKADEMISKA HUS
ORT: KARLSTAD

Onsdagen den 26:e november invigdes geoenergianläggningen på Karlstads universitet – Europas första universitetsområde som är självförsörjande med värme och kyla till sina byggnader.

Anläggningen har varit i drift sedan sommaren 2014 och Akademsiska Hus som byggt anläggningen är mycket nöjda. Med hjälp av geoenergi minskar mängden inköpt energi för att värma och kyla byggnaderna med cirka 70 procent samtidigt som koldioxidutsläppet reduceras.

Bengt Dahlgren AB har projekterat och samprovat rör, ventilation, kyl-/värmepumpar, styr & övervakningsanläggning och borrhål på uppdrag av Akademiska Hus.

Den nya geoenergilösningen täcker tillsammans med en befintlig borrhålsanläggning det totala kyl- och värmebehovet för hela universitetsområdet (100 000 m2) både med avseende på effekt och energi. Anläggningen växlar mellan värmedrift och kyldrift beroende på årstid och byggnadernas energibehov. Värmeproduktion sker med kylvärmepumpar i värmepumpsdrift då värmeenergin hämtas från marklagret.

Kylan hämtas till största delen helt fritt från marken och matas direkt in i befintliga kylsystem. På detta sätt återvinns byggnadernas värmeöverskott som återladdar energilagret i marken. Den befintliga fjärrvärmecentralen används för tappvarmvattenberedning och reservvärme. El från solceller på driftcentralens tak och solföljare ger energi till anläggningens pumpar och styrutrustning.

KORTA FAKTA OM MARKLAGRET

Karlstads universitets totala värmebehov uppgår till 5 600 MWh/år och motsvarande kylbehov uppgår till 1 000 MWh/år.
203 hål har borrats till 240 m djup.

4 KYL/VÄRMEPUMPAR

Kyleffekt 1,25 MW
Värmeeffekt 3,2 MW

SOLCELLER

Tak 25 MWh/år
Solföljare 9 MWh/år

instagram

  • Skövde
  • Styr & Övervakning
  • VVS-Projektering