• SweedWoodVitryss2

Swedwood

KUND: Swedwood International
ORT: UNGERN, RYSSLAND, UKRAINA M.FL.

Bengt Dahlgren AB har hjälpt Swedwood International AB med energikartläggningar och analyser av bolagets sågverk, komponent- och möbelfabriker.

I uppdraget ingick att kartlägga energiflödet i fabriken, identifiera energibesparande åtgärdsförslag, både inom stödsystemen såsom uppvärmning (produktion, distribution och användning), ventilation, tryckluftssystem belysning, men även på processen såsom virkestorkar, spåntransportsystem, träbearbetningsmaskiner, ytbehandlingsutrustning etc.

Besparingspotentialen varierade mellan olika länder och anläggningar inom spannet 10 – 30 % på de totalt 18 anläggningar som analyserades.

Swedwood-gruppen är ett industriföretag som etablerar och driver sågverk, komponent- och möbelfabriker.

instagram

  • Energi & Miljö