Turning Torso – Malmös landmärke

KUND: HSB
ORT: MALMÖ

HSB Turning Torso är 190 meter högt. Konstruktionen bygger på nio kuber med fem våningsplan i varje. Mellanvåningarna medräknade är det totalt 54 våningar. Varje våningsplan har omkring 400 m² boyta. Det finns 147 lägenheter från kub tre till kub nio.

Varje våningsplan består i princip av en kvadratisk del kring kärnan, samt en triangulär del som delvis bärs upp av ett utvändigt stålbärverk. Hela konstruktionen vrider sig 90 grader på sin väg upp.

Bengt Dahlgren AB har genom hela projektet varit beställarens ventilationskonsult. Kontor och konferensanläggning ventileras genom FTX-aggregat med till- och frånluft. Luften tillförs rummen genom fasadapparater med både värme- och kylbatteri, detta ger hyresgästen möjlighet till individuell temperaturreglering i byggnadens samtliga kontors- och konferensrum.

Bostäder ventileras genom totalt fyra stycken FTX-aggregat. Varje aggregat försöjer ca tio våningsplan. I lägenhetrna finns möjlighet att reglera rumstemperaturen genom fläktluftkylare som har monterats som don eller separata fläktluftkylare i samtliga vardagrum och sovrum. Kylan regleras och mäts individuellt.

instagram

  • Malmö
  • VVS-Projektering