• Uarda

Kvarteret Uarda

KUND: FABEGE
ORT: STOCKHOLM


Efter många år inom VVS-projektering startade vi en grupp inom Bengt Dahlgren som specialiserar sig inom område S3 Installationsledning, kontroll och besiktning.

Idag består S3 av 7 st erfarna medarbetare och har flertalet projekt av installationsledningskaraktär varav Uarda 1 är ett av våra större projekt.

Under 2009 fick vi förtroende av Fabege att inventera och ta fram förutsättningarna för kvarteret Uarda 1. Då fastigheten är belägen i den framväxande Arenastaden med en helt ny stadsplan har fastigheten fått nya förutsättningar som Fabege skall tillvarata på bästa sätt.

Efter en arkitekttävling och senare även ett parallellt uppdrag för VVS konsultföretag så har en konsultgrupp bildats genom stort engagemang från Fabeges projektavdelning. I skrivande stund pågår nu byggnationen och fastigheten börjar ta form.

S3 har i detta projektrollen som Fastighetsägarens installationssamordnare och projekteringsledning.

Bengt Dahlgren har även projekterat i samverkan mellan Stockholm och Göteborgs kontor.

Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 100 fastigheter och bolagets verksamhet är starkt koncentrerad till delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet med goda kommunikationer så som Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. Se gärna www.fabege.se

instagram

  • Projekt
  • stockholm
  • VVS-Projektering