Uggleborg blir Klara C

KUND: VASAKRONAN
ORT: STOCKHOLM
TOTALENTREPRENÖR: SKANSKA
ARKITEKT: TEMA ARKITEKTER AB

Det anrika kvarteret Uggleborg ska totalrenoveras av Vasakronan. Bengt Dahlgren är med från första utredning till byggskede.

Mitt emot centralstationen i Stockholm ligger kvarteret Uggleborg 12. Fastigheten som i dag dominerar kvarteret invigdes 1934 och var ett av den svenska funktionalismens genombrott. Huset blev snabbt en symbol för den moderna storstaden med sina lysande reklamskyltar, och byggdes ursprungligen som ett kombinerat kontors- och industrihus för Esseltekoncernen. Men kvarteret har ännu äldre historia än så. August Strindberg bodde där under sin barndom i mitten av 1800-talet. De stenhus som stod där då byggdes efter att en brand totalförstört kvarterets byggnader i mitten av 1700-talet.

Byggnaden är idag blåklassad av Stockholms stadsmuseum, vilket är den högsta kulturhistoriska klassificeringen. Nu ska Vasakronan totalrenovera huset, för att återigen göra det till ett av Stockholms modernaste kontorshus.

– Vasakronan investerar och satsar mycket på miljö samt energieffektivitet i sina byggnader och har därför bestämt att Klara C skall miljöklassas enligt LEED nivån Platinum, säger Therese Sjödin, Ansvarig handläggare för VVS på Bengt Dahlgren.

Fasaden kommer att få en ny grön färg. Precis som tidigare ska huset åter bära neonskyltar, om än i en modernare form. Huset kommer att inhysa flera hyresgäster och bli ett så kallat ”multitenant”-hus – byggnaden får namnet Klara C. Bengt Dahlgren står för förfrågningsunderlag och byggghandlingar, avseende VVS, kyla, sprinkler samt styr och reglering.

– Det är ett hus på närmare 50 000 m2 och det kommer att ske en komplett ombyggnad av alla installationer, nytt klimatskal och nya fönster, säger Therese Sjödin. Vi har varit med från första utredning till programskede, och håller nu på och jobbar vidare med bygghandling. De tekniska utrymmena kommer i huvudsak att finnas i källaren (som i dag innehåller garage, förråd och mindre tekniska utrymmen).

Två nya större fläktrum kommer att byggas i mitten av källarvåningen där det i dag är förrådsyta. Även nya elrum, undercentral, fjärrvärme och sprinklerrum kommer att placeras på våningsplanet. Ventilationen fördelas över byggnaden genom schaktlägen. Det befintliga kylmaskinrummet på plan 2 kommer att flyttas ned till plan 1. Den undre delen av transformatorstationen ligger kvar i samma läge som i dag.

I princip alla innerväggar, undertak och ytskikt kommer att rivas, men stommen och trapphusen kommer att behållas. Gatufasadernas utseenden förblir som de är i dag, men tilläggsisoleras invändigt samt att samtliga fönster, entrépartier och butiksfronter kommer att ersättas.

instagram

  • Sprinkler
  • stockholm
  • Styr & Övervakning
  • VVS-Projektering