• malmo_skill_low

VANN

KUND: ASPELIN-RAMM
ORT: LYSEKIL

VANN är ett ”nygammalt” konferenshotell beläget vid Gullmaren nordost om Lysekil.

Anläggningen som tidigare hette Lingatan, byggdes 1982 av Metall och har tidigare fungerat som kursgård för Metall:s medlemmar.

2008 övergick anläggningen till Aspelin-Ramm:s ägo, som har verkställt en omfattande om-, och tillbyggnad. Befintlig badanläggning har byggts om till en modern SPA-anläggning med rejäla relaxavdelningar. Nya hotellrum samt utbyggnation av matsalar och reception har dessutom verkställts.

Anläggningen är numera en hypermodern konferensanläggning för företag såväl som privatpersoner.

Byggnaden värms och kyls via slangar förankrade i havsviken utanför anläggningen.

I apparatrum finns värmepumpar installerade som höjer havsvattentemperaturen vintertid (värmepumpsdrift) och sänker den sommartid (kylpumpsdrift) då temperaturen är för hög för kylfallet.

Anläggningen är mycket energisnål.

Bengt Dahlgren har medverkat via projektering och installationssamordning.

instagram

  • Göteborg
  • Projekt- ledning
  • VVS-Projektering