• 2_Taklandskapet_BERG_110221
  •  


Värta-
hamnen

KUND: STOCKHOLMS HAMNAR
ORT: STOCKHOLM


Uppdraget har varit att skapa en säker hamn för personal och besökare. Bengt Dahlgren Brand & Risk har sedan flera år tillbaka hjälpt Stockholms hamnar med brandskyddsprojektering, förvaltningsbrandskydd och deras hantering av brandfarlig vara.

Som en del av stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden ligger utbyggnaden och flytten av Värtahamnen. Detta som ett första steg för att möjliggöra stadens utbredning.

Våra brand- och riskhanteringsingenjörer har projekterat brandskyddet i terminalbyggnaden. Dessa sakkunniga har också haft en viktig roll i utformandet av den nya hamnen för att säkerställa att det blir en god skyddsnivå för personal och besökare.

En hamn är en plats med stora person- och godsflöden, delar av godset utgörs av farligt gods. Hamnens önskemål har varit att bli en flexibel men också säker plats. För att möjliggöra detta har Bengt Dahlgren Brand & Risk genom sitt riskhanteringsarbete guidat projektet för att hitta en tillfredsställande skyddsnivå i linje med samhällets krav. Samtidigt har utförliga analyser legat till grund för att få de mest kostnadseffektiva skyddsåtgärderna.

Med hjälp av marknadsledande spetskompetens inom riskanalysområdet har skyddsnivån kunna anpassats och optimerats efter hamnens önskemål.

instagram

  • Brand & Risk
  • stockholm