BREEAM In-Use Miljöcertifiering

Bengt Dahlgren miljöcertifierar befintliga byggnader enligt BREEAM In-Use för Platzer fastigheter i Göteborg.

BREEAM In-Use är ett brittiskt certifieringssystem för befintliga byggnader där en byggnad bedöms utifrån områdena material, transport, avfall, vatten, hälsa, förorening, energi samt ekologi.

Bengt Dahlgren Göteborg AB har på uppdrag av Platzer fastigheter AB certifierat byggnaden Gullbergsvass 1:17 i Göteborg enligt BREEAM In-Use.

Gullbergsvass 1:17 ligger centralt i området Lilla bommen, Göteborg, och Länsförsäkringar är hyresgäster. Byggnaden uppfördes 1992 och har en total yta på ca 5 565 m2. 2011 gjordes en renovering av ventilations- och kylsystemet vilket förbättrade luftkvaliteten och den termiska komforten rejält i byggnaden.

Efter en utredning om vilket miljöcertifieringssystem som var mest lämpligt för byggnaden valde Platzer BREEAM In-Use utifrån en ekonomisk och miljömässig synvinkel. Fastigheten Gullbergsvass 1:17 certifierades med betyg Good, där de indikatorer man uppnådde högst betyg var avfall, hälsa samt transport.

Vid miljöcertifiering av befintliga byggnader är det viktigt att fastighetsägaren har en tydlig underhållspolicy och en inarbetad underhållsplan för att kontinuerligt se till att underhålla och förbättra byggnadens prestanda. Uppföljning och återcertifiering sker minst en gång per år till BRE i Storbritannien, och då finns möjlighet att kontinuerligt rapportera om förbättring av byggnadens miljöprestanda. Om något har förbättrats finns möjlighet att uppnå ett högre betyg.

Just nu pågår även arbete med certifiering av två ytterligare fastigheter Gullbergsvass 5:10 och Brämaregården 35:4 som ska certifieras enligt BREEAM In-Use för Platzer fastigheter AB.

 

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan. Skriv gärna vilken ort det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.