Campus Albano

Framtidens campus med fokus på hållbart stadsbyggande

Framtidens campus växer just nu fram vid Stockholms universitet, kallat campus Albano. Skanska har fått i uppdrag av Akademiska Hus att bygga tre hus med utbildningslokaler, kontor och laboratorier för studenter, lärare och forskare. Området är även en förebild inom hållbart stadsbyggande och blir ett av de första projekten i landet som certifieras enligt Citylab. Skanska påbörjade arbetet hösten 2018 och har sedan dess kommit en bra bit på vägen.

Bengt Dahlgren har tillsammans med Skanska Sverige utfört kvalitetssäkring inför och utförande av, lufttäthetsprovning av hela fastigheten om 65 000 m²

Byggherren är Akademiska Hus och Skanskas uppdrag är fördelat på Hus 1, 2 och 4. Husen är i hopknutna och inrymmer utbildningslokaler, kontor, laboratorier för studenter, lärare och forskare samt stora luftiga gemensamhetsytor med stora lanterniner med generöst ljusinsläpp, se bild.

Byggherrens, det vill säga beställaren, Akademiska Hus lufttäthetskrav var redan hårt satta till 0,3 l/s/m². Bengt Dahlgren har bistått Skanska och Göran Sjölund på GMF Fuktkonsult och kunde leverera fantastiska 0,19 l/s/m² för hus 2 och 4 samt ofattbara 0,1 l/s/m² för hus 1. Långt under beställarens redan tuffa krav.

Eddy Chabo på Bengt Dahlgren säger ” ”Ett fantastiskt bra resultat!”. Långt bättre än den tufft satta kravbilden, vi är fantastiskt stolta över detta spännande projekt och fantastiska resultat tillsammans med Skanska och Akademiska Hus.

Campus Albano har som syfte att knyta ihop Stockholms Universitet och KTH och det pågår även många projekt på området, bland annat byggs bostäder för 1 000 studenter.

Akademiska Hus tillsammans med Svenska Bostäder har initierat områdets certifiering enligt Citylab. Det är en ny certifiering som omfattar hela stadsutvecklingsprojekt och inte bara en enskild byggnad, som är det vanliga. Stadsutvecklingsprojektet ska till exempel erbjuda blandad bebyggelse, hållbara färdsätt, mötesplatser, gröna ytor, ekosystemtjänster och energisystem med låg klimatpåverkan Hela projektet har enligt Skanska ett grönt fokus där byggnaderna som byggs av just Skanska ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Tidigt fokus av Skanska produktionsledning och ett bra samarbete i samverkan med Akademiska Hus med involvering och kvalitetssäkring av lufttäthetskritiska byggdelar i produktionsskedet känner vi är nyckeln till denna framgång!

Foton: Eddy Chabo, Bengt Dahlgren

Läs mer om projektet hos Skanska här:
https://www.skanska.se/om-skanska/press/nyheter/framtidens-campus-utvecklar-stadsbilden/
https://www.skanska.se/vart-erbjudande/vara-projekt/241662/Campus-Albano%2C-Stockholm

Läs mer om projektet hos Akademiska Hus här:
https://www.akademiskahus.se/ditt-campus-2/stockholm/albano/

Kontaktperson

Eddy Chabo

Eddy Chabo

Gruppchef Besiktning, VVS-teknik

Bygg- & Projektledning, VVS, Teknisk förvaltning

Stockholm

0734-25 81 65
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.