Gasklocka #2

Gasklocka 2. Bild: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Den större av de två gasklockorna, Gasklocka #2, ska nu förvandlas till en ”state-of-the-art-kulturscen”. Klockan ritades av Ferdinand Boberg och var klar 1899, en idag kulturhistoriskt värdefull byggnad som präglar stadsbilden av Norra Djurgårdsstaden/Hjorthagen där den tillsammans med gasklocka nummer 1 är belägen. I en gasklocka mellanlagrades gas för anpassning till den dygnsvariation som uppstår vid leverans till hushåll och industri.

På uppdrag av Stockholms Stads Exploateringskontor har Tengbom Arkitekter tagit fram förslaget för klockan med Konceptet ”en box i boxen” som ska ge framtida besökare (upp till 2 300 st) en upplevelse utöver det vanliga under konserter, teateruppsättningar och musikaler. Det kommer dessutom finnas plats för en bankettsal för 1 000 sittande gäster högst upp.

Hjorthagen utanför Stockholm är ett område under storskalig utveckling och är snart hem och vardag för omkring 15 000 nya invånare. Projektet i stort omfattar cirka 6 000 lägenheter och 100 000 kvadratmeter lokalyta.

Bengt Dahlgren AB har fått uppdraget att hjälpa till med Förstudie, Programhandling samt Systemhandlingar avseende VVS, El/Tele, Styr och Övervakning samt Energi och Klimat. Dessutom kalkylarbete för våra discipliner.

Förstudie och programarbete har pågått under sommar och höst 2018. Systemhandling (SH) inklusive kalkyl påbörjades våren 2020 och skall färdigställas under hösten detta år. Därefter är planen att starta upp arbetet med bygghandlingar.

Vårt uppdrag omfattar:

VVS:
– Luftbehandling
– Värme- och Kyla
– Kökskyla
– Vatten och avlopp
– Styr och Övervakning

El/Tele:
– Elkraft
– Tele
– Ställverk
– Belysning
– Säkerhet
– Åskskydd
– Hiss

Bild från Tengbom Arkitekter hur boxen-i-boxen ska byggas upp.

Se även denna film om Gasklockan som Tengbom skapat där dom berättar mer om hur dom tänkt
inför ombyggnationen.

Kontaktpersoner

Karl Sandström

Karl Sandström

Områdeschef Installation

VVS, BIM, El, Fastighetsautomation, Kyl- & Värmepumpsteknik, Kalkyl

Stockholm, Skellefteå

0734-25 81 20
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Tomas Engdahl

Tomas Engdahl

Senior konsult, Installationsledare, BIM-samordnare

Bygg- & Projektledning, BIM

Stockholm

0734-25 81 54
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.