Hoppet – en fossilfri förskola

Bengt Dahlgren fortsätter bidra till ett fossilfritt samhälle när förskolan Hoppet blir allt mer verklig.

I hård konkurrens har Bengt Dahlgrens avdelning för El-design tilldelats förtroendet att vara med bidra till byggnation av den första fossilfria förskolan i Sverige. Tillsammans med vår avdelning inom energi och miljö som varit inkopplade i projektet sedan dess start skall vi göra vårt yttersta för att nå projektets högt satta mål.

Syftet med Hoppet är att utforska och utveckla fossilfria metoder för tillverkning och transport av material såväl som den faktiska byggnationen.

Vi hoppas inte bara bygga en fantastisk förskola utan vill också påverka hela branschen att ställa om mot en fossilfri framtid


GÖTEBORGS STAD har som mål att 2050 vara en klimatneutral stad med hållbara och rättvisa utsläppsnivåer av växthusgaser. Som ett led i att skapa förutsättningar för att nå målet har Lokalförvaltningen i Göteborg fått i uppdrag att bygga en fossilfri förskola. Förskolan ska i så hög grad som möjligt uppföras fossilfritt med minimalt klimatavtryck, i allt från materialproduktion och transporter av material till energianvändning i den färdiga byggnaden. Eventuellt återstående klimatavtryck ska kompenseras.

Bengt Dahlgren har blivit anlitade som extern projektledare för projektet.
Vi behöver nu hjälp av byggbranschen och materialtillverkarna för att nå vårt mål och vi behöver de mest innovativa produkter och lösningar som finns på marknaden, säger Maria Perzon på Bengt Dahlgren.

Som ett första steg i projektet gjordes en utredning av en nybyggd förskola för att identifiera vilka byggnadsmaterial som innehåller fossil råvara. Totalt användes drygt 200 produkter i
förskolan och en sjättedel av dessa bestod nästan helt av fossil råvara.

Bland dessa kan särskilt nämnas VVS-produkter, isolering, elprodukter, fog, tätskikt och plastfolier. Även ytskikt, fogar, färg och lim innehöll en stor andel fossil råvara. Mindre än en tredjedel av produkterna var fria från fossil råvara. Dock bestod många av dem istället av metall eller betong, som också ger upphov till en stor klimatpåverkan på grund av utsläpp vid produktion och transport, säger Maria Perzon och fortsätter:

Fossilfria byggnadsmaterial och byggnadsmaterial med återvunnen råvara behöver utvecklas. Inspiration till fossilfria alternativ kan både hittas i äldre byggmetoder och byggnadsmaterial och i nya forskningsinnovationer såsom bioplaster. Dessutom behöver återanvändningen av byggnadsmaterial öka.

Ett sätt att minska klimatpåverkan från en produkt kan även vara att använda så lite som möjligt av den, förklarar Maria Perzon. Detta kan exempelvis ske genom placering av installationer för
minimerad rördragning samt genom minimering av spill på bygg- arbetsplatsen. Dessutom behöver transporter samt energianvändning på byggarbetsplatsen minimeras och ställas om till fossilfritt.

UNDER DE SENASTE ÅREN har ett stort fokus i byggbranschen varit att minska energianvändningen i byggnader. I takt med att byggnader blir allt mer energieffektiva bidrar byggnadsmaterial till en allt större andel av klimatpåverkan från en byggnad.

Idag står bostäder och lokaler för cirka 18 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Om konsumtionen av importvaror inkluderas är bostads- och lokalsektorn sammanlagt kopplad till drygt en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Den fossilfria förskolan kommer att stå färdig 2020 och det politiska målet för Göteborgs Stad är att alla byggnader på sikt ska vara fossilfria.

För att få veta mer och följa projektet finns information på www.goteborg.se/fossilfribyggnation

Kontaktperson

Maria Perzon

Maria Perzon

Miljö & Hållbarhet

Göteborg

031-720 25 64
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.