Kullabergs Vingård

Kullabergs vingård är en vingård på Kullahalvön i Skåne, Höganäs kommun. Vin produceras på 14 hektar på samma fastighet som själva vingården. Vingården tillverkar vin och cider som finns i begränsat antal på Systembolaget. Men det tillverkas även olika spritsorter och det kommer att tillverkas rött vin samt mousserat vin när det nya vineriet är färdigställt. Vin kommer också att lagras på ekfat i källarplan.

Vingården är cirka 1 875 kvm och kommer att ventileras med 4 stycken luftbehandlingsaggregat varav ett cirkulationsaggregat med befuktare och avfuktare som försörjer lagringsplanet i källaren, där ska inomhusklimatet vara 12 grader och max 68% RH. Produktionen kommer att öka från 5000 flaskor till ca 50 000 flaskor per år.

I övrigt finns personalutrymme, konferenssal (Loge), möteslokal, tankhall, pressar, buteljering, lager, verkstad, lab, maskinhall samt teknikutrymme. Utrymmena har olika klimat, både gäller temperatur och fuktighet. Själva tankarna som vinet tillverkas i kommer att värmas och kylas med separat en värmepump och byggnaden kommer att värmas och kylas med hjälp av bergvärmepump och kylmaskin som är anslutna till borrhål. Tankarna kommer att variera i temperatur mellan 1 grad till 25 grader, beroende på vilket stadium i processen vin är.

Fastigheten kommer att ha solceller på taket, eltillförseln till fastigheten är begränsad i dagsläget. Fastigheten kommer att vara ansluten till kommunalt vatten, avlopp samt dagvatten men har en egen kallvattenbrunn som kommer att nyttjas till att rengöra ytor mm inom produktionsytorna och ett separat avloppssystem som kommer att leda ut detta vatten till en bevattningsdam på fastigheten, även dagvatten kommer att ledas till bevattningsdammen. Det kommer att användas högtryckstvättar, ångaggregat och ett centralt tryckluftsaggregat kommer att placeras på vinden och ledningar kommer att förläggas runt om i fastigheten.

Vårt uppdrag i projektet har varit/är projektering av Brand, VVS, tryckluft, gaser och vi har gjort effektbehovsberäkning samt energiberäkning till Bygglovet.

På bilden syns vingårdens ägare Björn Odlander samt Richard Steinert på Bengt Dahlgren.

Kontaktperson

Richard Steinert

Richard Steinert

Bygg- & Projektledning, Kalkyl

Helsingborg, Malmö

042-444 29 75
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.