Kv Lyckholms preliminärt certifierade enligt BREEAM-SE

Kv Lyckholms, PEAB har nu blivit preliminärt certifierade enligt BREEAM-SE.

På den anrika Lyckholmstomten i södra Göteborg pågår nu byggnationen av en ny kontorsfastighet för fullt. Fastighets AB Centur äger området där PEAB Fastighetsutvecklingstår för utvecklingen och PEAB Sverige som bygger 20 000 m2 kontor. En av de blivande hyresgästerna är PEAB.

Bengt Dahlgren AB är med i certifieringsarbetet för kv Lyckholms enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM SE nivå Very Good. Fastigheten har nu fått den preliminära certifieringen godkänd. Maria Skarrie på Bengt Dahlgren Göteborg AB är projektets BREEAM-SE Assessor och har arbetat i nära samarbete med PEAB för att optimera projektet ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kvarteret Lyckholms har stort fokus på hållbarhet, inte bara för byggnaden i sig utan även för påverkan på miljön under byggtiden samt på omgivning. Det märks bland annat i en låg energianvändning, gott inomhusklimat och hållbara materialval. Kontoret ligger i anslutning till mycket goda kommunikationer, både med kollektivtrafik, cykel och bil och har även korta avstånd till servicefunktioner såsom livsmedelsbutiker, restauranger, frisör etc. Byggnaderna kommer även att ha ett grönt sedumtak vilket både är positivt för klimat, ekologi och estetik.

För mer information om projektet hänvisas till www.lyckholms.se.

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan. Skriv gärna vilken ort det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.