NÄL – VÖK 2012

VÖK 2012 (vårdöverenskommelse 2012) är en stor om- och tillbyggnad av Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan.

Bakgrunden till projektet är att akutortopedin flyttas från Uddevalla Sjukhus till NÄL för att stärka de medicinska sambanden inom den akuta vården på NÄL samt för att kunna inrikta Uddevalla mot planerad vård.

Detta medförde en om- och tillbyggnad av befintliga verksamheter: nya administrativa lokaler och omklädningsrum, ombyggnad av radiologiavdelningen, om- och tillbyggnad av medicinsk akutvårdsavdelning, om- och tillbyggnad av akutmottagningen, ombyggnad av PRE-OP-avdelning, fyra helt nya operationssalar med tillhörande utrymmen för infektionskänslig kirurgi samt till sist en om- och tillbyggnad för en helt ny sterilcentral.

Utöver ombyggnad av verksamheterna har projektet även inneburit två helt nya fläktrum, ombyggnad av 4 befintliga fläktrum och totalt 14 st nya luftbehandlingsaggregat.

Bengt Dahlgren AB har bidragit med projektering av VVS, Kyla, Styr & Övervakning, Sprinkler och Medicinska Gaser samt energisamordning, dagsljusberäkningar, installationskalkyler och installationssamordning.

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan. Skriv gärna vilken ort det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.