Norregårdsskolan

Bengt Dahlgren har varit med och energirenoverat Norregårdskolan i Växjö.
– Ett bra exempel på att en befintlig skola kan renoveras till att använda mycket låga energinivåer, säger Bengt Dahlgrens Boel Holmstedt

Skolan hade inte energirenoverats sedan den byggdes 1972 och därför tog förvaltaren Vöfab ett krafttag och Bengt Dahlgren anlitades tidigt i projektet för att ansvara för energi-, VVS- och styrprojekteringen.
– Vi byggde en energibalansmodell för att kunna simulera olika energi- och installationssystemlösningar. Utifrån de resultaten tilläggsisolerades utfackningsväggar, nya fönster sattes in och en ny isolerad påbyggnad för ventilationssystemen byggdes. Dessutom sattes solceller på taket, säger Boel Holmstedt, ansvarig för Bengt Dahlgrens växjökontor.

Byggnadens täthet var en avgörande faktor för energianvändningen, förklarar hon.
– Genom att trycksätta en speciell testkammare, med nya fönster och väggmoduler, testades den optimala monteringsmetoden. På så sätt fick vi ett system för genomförandet av resten av renoveringen, säger hon.

Resultatet av renoveringen blev att energiåtgången sjönk från 180 till 54 kWh per kvadratmeter och år. Riktvärdet var 66 kWh per kvadratmeter och år med en marginal på 20 procent, men marginalen behövde aldrig utnyttjas.

Extra kraft lades på skolans innemiljö där Vöfab använde sig av Miljöbyggnads inomhusmiljöenkät för att utvärdera resultatet.
– Om 80 procent av brukarna är nöjda uppnås det högsta betyget, det vill säga betyg Guld. Sammanställningen av Norregårdskolan visade att fyra av sju frågor som berörde inomhusklimatet uppnådde Guld och tre av sju uppnådde det näst högsta betyget silver, säger Boel Holmstedt.

Som ett resultat av Norregårdskolans låga energiåtgång fick skolan vara med som utställningsobjekt på hållbarhetskonvetet Earth week som hölls i Växjö i mars.
– Norregårdskolan är ett lysande exempel på att det går att renovera en befintlig skola till att använda mycket låga energinivåer, samtidigt som ekonomin går ihop.

Merkostnaden i att göra skolan mer energieffektiv låg på tre procent av byggkostnaden. De pengarna betalas dock tillbaka av energibesparingen inom loppet av fyra år.

 

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan. Skriv gärna vilken ort det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.