Projekt Blenda

Eklandia Fastighets AB skall uppföra en ny miljöcertifierat kontorsbyggnad i Lindholmen Science Park.

Projektet har som ambition att den 9 000 kvm stora byggnaden skall nå nivå Excellent enligt BREEAM-SE. Detta innebär att höga krav ställs på bland annat energianvändning, materialval, inomhusmiljö, byggprocessen och tomtens utformning. Tomtens placering med närhet till kollektivtrafik och serviceutbud bidrar till att nå den höga certifieringsnivån.

Vårt uppdrag i projektet är att vara BREEAM Assessor för projektet som helhet och dessutom har vi under förprojekteringen haft rollen som BREEAM AP.

För ytterligare information hänvisas till www.eklandia.se/blenda.

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan. Skriv gärna vilken ort det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.