Söderstaden

Söderstaden inkluderar Globenområdet, Slakthusområdet och Gullmarsplan-Nynäsvägen. Stadsutvecklingsprojektet syftar till att sammanlänka de omkringliggande stadsdelarna Hammarby Sjöstad, Årsta, Enskede, Blåsut, Dalen och Södermalm för att på så vis skapa en levande och dynamisk mötesplats.

Nynäsvägen, som i nuläget utgör en hårt trafikerad barriär, ska byggas bort, medan Gullmarsplan ska utvecklas och bli en knutpunkt för södra Stockholm. Lars Strömdahl på Bengt Dahlgrens riskhanteringsavdelning utvärderar säkerheten i de olika alternativ som i nuläget undersöks. Vidare ansvarar Bengt Dahlgren för att utarbeta och presentera underlaget till en strukturplan gällande risk och säkerhet.

Slakthusområdet har nått detaljplaneskedet och där planeras en urban stadsdel med både bostäder, handel, kontorslokaler samt mat- och kulturupplevelser. Bengt Dahlgren tar fram en utredning gällande säkerhetsskydd samt en övergripande säkerhetsutredning för hela området.

I Globenområdet, där även Tele2 Arena, Avicii Arena och tomterna för Hovet och Söderstadion ingår, planeras ytterligare bostäder, arbetsplatser, handel och mötesplatser. Verksamheterna medför att ett stort antal personer förväntas vistas i området. Bengt Dahlgrens säkerhetsarbete fokuserar mycket på just det stora personantalet.

Bild från Stockholms Stad/Nyréns Arkitekter.

Kontaktperson

Lars Strömdahl

Lars Strömdahl

Avdelningschef

Risk Management

Stockholm, Åre/Östersund, Skellefteå, Linköping, Norrköping

08-452 62 42
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.